Onze vakgebieden

Aansprakelijkheids– , verzekerings- en verkeersrecht

Het betreft hier aansprakelijkheidsdossiers in de ruimste zin (zowel eigen fout als fout van kinderen, aangestelden en dieren). Wij vertegenwoordigen u indien u schade heeft geleden of indien u wordt aangesproken om schade te vergoeden. Het kantoor treedt regelmatig op via de rechtsbijstandsverzekeraar.

Klik hier voor de advocaten die gespecialiseerd zijn in dit vakgebied.

 

Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht

Arbeidsrecht: alle geschillen tussen de werknemer en de werkgever (totstandkoming, schorsing en beëindiging van arbeidsrelatie)
Sociaal zekerheidsrecht: bijstand met betrekking tot sociale zekerheidsgeschillen (werkloosheid, arbeidsongevallen,…)

Klik hier voor de advocaten die gespecialiseerd zijn in dit vakgebied.

 

Arbitrage

Het betreft een alternatieve vorm van geschillenbeslechting. De arbitrale uitspraak is bindend en de procedure is vaak beperkter in tijd dan een procedure voor de rechtbank.

Klik hier voor de advocaten die gespecialiseerd zijn in dit vakgebied.

 

Bemiddeling

Bemiddeling is een mogelijk alternatief voor de gerechtelijke procedure. De bemiddelaar zoekt als neutraal persoon een akkoord dat aanvaardbaar is voor iedereen.

Klik hier voor de advocaten die gespecialiseerd zijn in dit vakgebied.

 

Beslagrecht

Dit rechtsgebied omvat alle mogelijke problemen in verband met roerend en onroerend beslag en andere geschillen voor de beslagrechter. Het gaat onder meer over: verzet tegen beslag, revindicatie,…

Klik hier voor de advocaten die gespecialiseerd zijn in dit vakgebied.

 

Consumentenkrediet

Het betreft hierbij kredieten aangegaan om roerend goed te kopen, een dienst aan te schaffen of een privé-uitgave te financieren (auto, televisie, aannemer, hoge beslastinguitgave,…). Naast het geleende bedrag moeten ook intresten en kosten terugbetaald worden. Het kantoor treedt zowel op voor kredietgevers als kredietnemers.

Klik hier voor de advocaten die gespecialiseerd zijn in dit vakgebied.

 

Contractenrecht

Het gaat hier over overeenkomsten in de brede zin van het woord. (totstandkoming, voorwaarden, beëindiging, aanpassing,… )

Klik hier voor de advocaten die gespecialiseerd zijn in dit vakgebied.

 

Familiaal vermogensrecht

Deze tak omvat onder meer zaken in verband met het huwelijksstelsel, schenkingen, erfenissen,… .

Klik hier voor de advocaten die gespecialiseerd zijn in dit vakgebied.

 

Huur en handelshuur

In deze rechtstak helpen wij u verder op het vlak van huur en handelshuur, zowel aan de kant van de huurder als van de verhuurder.

Klik hier voor de advocaten die gespecialiseerd zijn in dit vakgebied.

 

Incasso

Het kantoor richt zich op een snelle invordering van onbetaalde facturen waarbij getracht wordt tegen een zo laag mogelijke kost zo veel mogelijk te recupereren. Dit doen wij zowel voor bedrijven (B2B en via gerechtelijke weg) als voor particulieren.

Klik hier voor de advocaten die gespecialiseerd zijn in dit vakgebied.

 

Jeugdrecht

Hierbij staan wij minderjarigen bij in procedures voor de Jeugdrechtbank, zowel wanneer het gaat om een verontrustende opvoedingssituatie als wanneer zij een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. Daarnaast kunnen minderjarigen betrokken worden in procedures waarin zij belanghebbende zijn, denk hierbij maar aan kwesties rond de alimentatiegelden, de verblijfsregeling,… .

Klik hier voor de advocaten die gespecialiseerd zijn in dit vakgebied.

 

Personen-en familierecht

Deze dossiers betreffen alles wat te maken heeft met de staat en de bekwaamheid van de persoon: huwelijk, echtscheiding, onderhoudsgeld, afstamming, adoptie,… .

Klik hier voor de advocaten die gespecialiseerd zijn in dit vakgebied.

 

Schuldbemiddeling

In geval van een grote schuldenlast, kan de rechtbank een schuldbemiddelaar aanstellen die u helpt een regeling uit te werken met de schuldeisers.

Klik hier voor de advocaten die gespecialiseerd zijn in dit vakgebied.

 

Strafrecht

Wanneer u een strafbaar feit hebt gepleegd of zelf slachtoffer bent, helpen wij u verder bij de afwikkeling van de procedure.

Klik hier voor de advocaten die gespecialiseerd zijn in dit vakgebied.

Lecoutre & Partners advocaten respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen