Erelonen en tarieven

Kosten en erelonen

Elke cliënt zal een factuur ontvangen waarin kosten en erelonen afzonderlijk worden vermeld. Er is altijd 21%BTW verschuldigd.

 

Ereloon

Afhankelijk van het dossier zal het ereloon bepaald worden volgens een uurtarief of een waardetarief, maar er wordt hoe dan ook in alle dossiers een gedetailleerde timesheet van alle prestaties geregistreerd.

 • Uurtarief:
Het ereloon bedraagt € 100/uur (excl. BTW)
 • Waardetarief

Dit wordt op voorhand besproken en is afhankelijk van verschillende factoren (de waarde van de zaak, de hoogdringendheid, de specialisatie van de advocaat,…)

 

Kosten

 • Voorgeschoten kosten: 
Het gaat hierbij om gerechtskosten, kosten van de gerechtsdeurwaarder, kosten voor het bekomen van afschriften, uittreksels,…
 • Kosten van de behandeling van het dossier (excl. BTW):
  • Opening dossier: € 30,00
  • Kopiekosten: € 0,50/pagina
  • Verplaatsing: € 0,50/km
  • Brieven:
   • Gewone brief: € 5,00/ stuk
   • Aangetekende brief: € 10,00/stuk
 • Telefoon, fax, email (forfaitair): € 75,00
 • Procedurestukken ( dagvaarding, conclusie,….) € 10,00/ pagina


Pro Deo bijstand

Voor minder vermogenden heeft de overheid een systeem van juridische tweedelijns bijstand voorzien. Dit wil zeggen dat in bepaalde gevallen, die strikt door de overheid zijn bepaald, gratis juridische bijstand wordt voorzien.

Voor meer informatie hieromtrent, kan u terecht op volgende website: http://www.balieantwerpen.be/nl/pro-deo/tweedelijns-bijstandBeroepsaansprakelijkheid

De Orde van Vlaamse Balies sloot een collectieve verzekering "burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid" af met als doel de advocaten te verzekeren voor de geldelijke gevolgen van de ( extra- ) contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid door de schade of het nadeel toegebracht aan derden, waaronder begrepen hun cliënten, in de uitoefening van hun beroep.

Alle advocaten van het kantoor zijn dus via de Orde van Vlaamse Balies verzekerd bij AMLIN Europe NV voor een bedrag van 1.250.000 EUR per schadegeval.

Lecoutre & Partners advocaten respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren.
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen